Informácie o Cookies

Tieto webové stránky využívajú iba tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku týchto stránok. K technickému ukladaniu týchto cookies do koncového zariadenia nie je v zmysle ustanovenia § 89 ods. 3 zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), treba súhlas subjektu údajov, resp. „účastníka“ v zmysle uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či iné obdobné cookies, na ktorých ukladanie by bolo treba udeliť súhlas, tieto webové stránky nevyužívajú.

Aké cookies používame?

Názov Expirácia Kto má prístup k informáciám
(Naša alebo tretia strana)
Popis
language 30 minút Jedná sa o cookie z našich stránok Slúži na uchovanie jazykovej mutácie webu

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú používané na iný účel, než je uvedené v tejto tabuľke.