egem.skProdukty / Projekcia

Projekcia

 Zameranie projekčnej činnosti

 • Transformovne prenosovej sústavy ZVN/VVN a VVN/VVN Egem
 • Rozvodne distribúcie VVN/VN, VN/NN
 • Výrobne elektrickej energie (elektrárne)
 • Výrobne tepla (teplárne)
 • Priemyselné elektrické rozvody
 • Vonkajšie vedenie ZVN a VVN

Hlavné činnosti

Rozvodne

 • technologické časti - kompletná projektová príprava silových častí rozvodní, elektrární, teplární a priemyselných závodov
 • riadiace systémy - kompletná projektová príprava riadiacich systémov, ochrán, meraní a komunikácia pre rozvodne, elektrárne, teplárne a priemyselné závody
 • stavebné časti - kompletná projektová príprava stavebných častí alebo stavebných úprav

 

Vedenie

 • technologická časť
 • stavebná časť
 • komplexná inžinierska činnosť

 

Hlavné oblasti realizácie

 • generálny projektant Egem
 • autorský dozor
 • štúdie realizovateľnosti
 • výber trasy vedenia
 • zadanie stavby, dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia pre stavebné konanie
 • spracovanie projektovej dokumentácie v plnom rozsahu aj v systéme 3D
 • obnova a overenie projektovej dokumentácie skutočného stavu
 • dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 • realizačná dokumentácia
 • dokumentácia skutočného stavu
 • prevádzková dokumentácia
 • poradenstvo