egem.skProfil spoločnosti

Profil spoločnosti

EGEM, s. r. o. je inžiniersko-dodávateľskou spoločnosťou so zameraním na projektovanie, výstavbu, rekonštrukcie, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zariadení vrátane prenosových ciest a elektročastí zdrojov elektrickej energie.  

Spoločnosť ponúka zákazníkovi komplexné služby od návrhu riešenia jeho požiadaviek, cez ich realizáciu, až po služby súvisiace s prevádzkovaním, servisom a údržbou.

EgemEgem

Vízia spoločnosti EGEM, s. r. o.:
„Byť lídrom slovenského energetického trhu v oblasti projektovania, výstavby, rekonštrukcie a údržby rozvodní, elektrární a vedení VVN a ZVN.“