egem.skHlavná strana

Spoločnosť EGEM, s. r. o.

Poskytuje služby predovšetkým zákazníkom v oblasti výroby a distribúcie elektrickej energie, teplárenstva a priemyslu.

Zameriava sa najmä na komplexnú prípravu, zaistenie a realizáciu energetických diel alebo ich ucelených častí vrátane servisu a údržby v rozsahu hladín veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia a riadiacich systémov vrátane projektovej prípravy.

Spoločnosť ponúka zákazníkom komplexné služby od návrhu riešenia jeho požiadaviek, cez ich realizáciu, až po služby súvisiace s prevádzkovaním, servisom a údržbou.

EGEM, s. r. o. je členom skupiny: