Slovo riaditeľa

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri!

Spoločnosť EGEM pôsobí na trhu energetiky už od roku 1995. Zamestnávame pracovníkov s dlhoročnými praktickými a odbornými skúsenosťami v oblasti inžiniersko-dodávateľskej činnosti a montážnych prác predovšetkým v sektore prenosu a distribúcie elektrickej energie v tuzemsku aj v zahraničí. V priebehu našej existencie sme realizovali celý rad významných projektov, napr. rekonštrukciu rozvodní TR Sokolnice 245 a 420 kV pre spoločnosť ČEPS, a.s., alebo rekonštrukciu rozvodne TR Řeporyje 110 kV pre ČEZ, a. s.

Prešli sme aj množstvom zmien. V roku 2009 sme sa zlúčili so spoločnosťou EGE-ENERGOVOD, s.r.o., čím sme rozšírili portfólio našich služieb o projektovanie, výstavbu, opravy a údržbu vonkajších nadzemných vedení vvn a zvn (110, 220 a 400 kV). Týmto krokom EGEM výrazne posilnil svoje postavenie nielen na českom, ale aj na zahraničnom trhu.

Prvoradým cieľom je pre nás spokojnosť našich zákazníkov, a preto kladieme veľký dôraz na kvalitu nami poskytovaných služieb. Sme držiteľmi certifikácie Lloyd’s Register pre systém riadenia akosti podľa ČSN EN ISO 9001:2001, systém environmentálneho manažmentu podľa ČSN EN ISO 14001:2005 a systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007.

Aby sme neustále naplňovali víziu spoločnosti „Byť lídrom českého energetického trhu v oblasti projektovania, výstavby, rekonštrukcie a údržby rozvodní, elektrární a vedení vvn a zvn.“, vytvárame a ponúkame svojim zákazníkom nadštandardné riešenia a postupy.

Teší nás, že Vám spoločnosť EGEM poskytuje čoraz kvalitnejšie služby.

Ing. Jan Bendík
Konateľ a výkonný riaditeľ